Cenas

Cenas

Grāmatvedības reģistri

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu apmaksa tiek noteikta pēc klienta uzņēmuma attaisnojuma dokumentu skaita (skatīt tabulā) un darījumu sarežģītības pakāpes. Uzņēmuma realizācija, grāmatvedības pakalpojumu cenu neietekmē!
0-20
26,00 €
121-150
164,00 €
21-40
48,00 €
151-180
196,00 €
41-60
68,00 €
181-210
229,00 €
61-90
98,00 €
211-240
262,00 €
91-120
131,00 €
241-270
295,00 €

Attaisnojumu dokumentu skaitam mēnesī pārsniedzot 270, ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu maksa tiek noteikta vienojoties.

Skonto atlaides

Ja klienta grāmatvedības reģistru skaits pārsniedz 60 gab, viena kalendārā mēneša ietvaros un klients savlaicīgi iesniedz grāmatvedības uzskaites nepieciešamos dokumentus, tad ar nākamo rēķinu piešķiram Skonto atlaidi 2% apmērā kā arī 3% apmērā, ja klients mūsu izrakstīto rēķinu apmaksā trīs darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.